تحقیق و توسعه


واحد تحقیق و توسعه این شرکت با بهره گیری از مهندسین و متخصصان با تجربه و تخصص کافی ، می کوشد تا سایر ارکان تولید را در جهت تحقق اصول مهم زیر یاری نماید

  • بهره گیری از روشهای نوین از جمله استفاده از آخرین نرم افزارهای مرتبط با خدمات فنی مهندسی مرتبط با هر بخش
  • ارایه محصولات جدید و متناسب با نیاز روز جامعه و تلاش جهت به دست آوردن جایگاه برتر در سهم بازار مصرف
  • رعایت بهینه سازی انرژی از طریق افزایش بازدهی دستگاههای تولیدی
  • حفظ محیط زیست بعنوان یک میراث گرانقدر برای آیندگان