تست

برف آبریز

اجرای پروژه های بازچرخانی و استفاده از پسابهای تصفیه شده

تستی

برف آبریز

اجرای پروژه های تصفیه آبهای آشامیدنی و صنعتی از منابع گوناگ...

شـرکت بـــرف آب ریــز

فعال در زمینه سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب و استخرهای ورزشی

شرکت برف آب ریز با تکیه بر تجربیات بیش از 40 ساله موسسین خود در زمینه سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب در سال 1378 به ثبت رسیده است. تمرکز اصلی این شرکت بر فعالیتهای زیست محیطی در حوزه آب و فاضلاب می باشد. طراحی و ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای نوین ضدعفونی و گندزدایی آب و پساباز حوزه های اصلی تمرکز فعالیتهای این شرکت میباشد. در کنار این موارد شرکت برف آب ریز طیف گسترده ای از محصولات و تجهیزات مورد نیاز استخرهای ورزشی را نیز عرضه می نماید . . .

نمایندگی ها و عضویت
 • تصفیه فاضلاب صنعتی شهرک صنعتی هشتگرد
 • اجرای سیستم کنترل هوشمند تصفیه استخر در مجموعه ورزشی دادگستری استان گیلان
 • تهیه و نصب سیستم اسمز معکوس بیمارستان فیا بخش تهران
 • تهیه و نصب سیستم اسمز معکوس بیمارستان کامکار
 • اجرای سیستم های تاسیسات مجتمع تفریحی ورزشی شهدای نیاوران
 • طراحی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و بهداشتی کارخانجات ابزار
 • طراحی تصفیه خانه پساب کارخانجات UCF اصفهان
 • طراحی سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه لبنیات کاله کربلا
 • طراحی تصفیه خانه پساب صنعتی شرکت سپهان
 • طراحی تصفیه خانه پساب صنعتی شرکت زرنان
 • طراحی تصفیه خانه پساب صنعتی مجتمع کشت و صنعت ورامین
 • اجرای تصفیه خانه فاضلاب مجموعه کارخانجات قزلحصار

پروژه های

برف آب ریز

مشاهده پروژه های انجام شده