مهوش چنگیزی آشتیانی

  • فارغ التحصیل ارتباطات و علوم اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق عمده کاری در زمینه طراحی یا نظارت و مدیریت اجرایی:

  • مدیریت تامین و تجهیز پروژه های : مجموعه ورزشی شهید شیرودی ، مجموعه ورزشی دادگستری گیلان ، تصفیه خانه پساب کارخانجات رول کارتن ، تصفیه آب مجموعه مسکونی امیرآباد
  • مدیر مالی و اداری شرکت برف آب ریز از 1380 تا 13
مهوش چنگیزی آشتیانی